Audio/Video

Mali test preset-a kod x264 enkodera

Bio sam malo dokon pa sam rešio da malo testiram novi preset sistem kod x264 enkodera. Kolika je razlika u brzini, dobitak u kvalitetu i kakav je odnos između kvaliteta i veličine izlaznog fajla kada se koristi CRF.

Ja sam legenda.mkv (720×296, 23,976fps, 117s)

Preset

Statistika

DSSIM

Brzina, kvalitet, bitrate

Medium600:

encoded 2824 frames, 85.17 fps, 597.19 kb/s

   
 

consecutive B-frames: 38.4% 56.6% 2.9% 2.1%

   
 

ref P L0: 68.4% 19.1% 8.6% 3.9% 0.1%

   
 

SSIM Mean Y:0.9505370 (13.057db)

20.21713

 

encoded 2824 frames, 28.19 fps, 599.13 kb/s

   
       

Slow600:

encoded 2824 frames, 62.22 fps, 595.08 kb/s

 

1,367x

 

consecutive B-frames: 7.0% 13.1% 23.3% 56.7%

   
 

ref P L0: 63.9% 16.6% 10.9% 4.5% 3.2% 0.9% 0.0%

   
 

SSIM Mean Y:0.9534181 (13.318db)

21.46756

+6.185%

 

encoded 2824 frames, 16.41 fps, 599.19 kb/s

 

1,718x

       

Slower600:

encoded 2824 frames, 62.89 fps, 595.14 kb/s

 

0,989x

 

consecutive B-frames: 7.0% 13.1% 23.3% 56.7%

   
 

ref P L0: 61.2% 16.6% 10.3% 4.2% 2.7% 2.0% 1.6% 1.0% 0.3% 0.0%

   
 

SSIM Mean Y:0.9557022 (13.536db)

22.57448

+5.156%

 

encoded 2824 frames, 8.26 fps, 599.55 kb/s

 

1,987x

       

VerySlow600:

encoded 2824 frames, 28.42 fps, 594.40 kb/s

 

2,213x

 

consecutive B-frames: 5.8% 11.7% 19.8% 52.3% 5.8% 2.8% 1.0% 0.8% 0.0%

   
 

ref P L0: 59.2% 16.5% 10.3% 4.1% 2.6% 1.9% 1.4% 0.8% 0.6% 0.6% 0.5% 0.4% 0.3% 0.3% 0.3% 0.2%

   
 

SSIM Mean Y:0.9570967 (13.675db)

23.30823

+3.250%

 

encoded 2824 frames, 4.01 fps, 599.25 kb/s

 

2,060x

       

Placebo600:

encoded 2824 frames, 1.56 fps, 593.48 kb/s

 

18,218x

 

consecutive B-frames: 5.6% 11.8% 19.0% 52.8% 5.3% 3.6% 1.0% 0.8% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

   
 

ref P L0: 60.5% 15.1% 11.0% 4.2% 2.7% 1.9% 1.4% 0.8% 0.6% 0.5% 0.3% 0.3% 0.2% 0.2% 0.2% 0.1%

   
 

SSIM Mean Y:0.9568230 (13.647db)

23.16048

-0.634%

 

encoded 2824 frames, 1.68 fps, 601.47 kb/s

 

2,387x

       

MediumCRF20:

consecutive B-frames: 35.8% 58.9% 3.3% 2.0%

   
 

ref P L0: 65.3% 19.9% 10.3% 4.4% 0.1%

   
 

SSIM Mean Y:0.9844080 (18.071db)

64.13545

 
 

encoded 2824 frames, 20.13 fps, 1607.27 kb/s

   
       

SlowCRF20:

consecutive B-frames: 6.1% 12.7% 22.3% 58.9%

   
 

ref P L0: 61.5% 19.1% 11.1% 5.3% 2.4% 0.6% 0.0%

   
 

SSIM Mean Y:0.9861002 (18.570db)

71.94348

+12.174%

 

encoded 2824 frames, 12.43 fps, 1520.35 kb/s

 

-5.408%;1,619x

       

SlowerCRF20:

consecutive B-frames: 6.1% 12.7% 22.3% 58.9%

   
 

ref P L0: 60.0% 18.8% 10.8% 5.0% 2.2% 1.4% 1.0% 0.7% 0.2% 0.0%

   
 

SSIM Mean Y:0.9859632 (18.527db)

71.24131

-0.976%

 

encoded 2824 frames, 5.95 fps, 1469.14 kb/s

 

-3.368%; 2,089x

       

VerySlowCRF20:

consecutive B-frames: 5.1% 11.0% 18.8% 55.0% 5.8% 2.5% 1.2% 0.6% 0.0%

   
 

ref P L0: 59.4% 18.5% 10.3% 4.5% 2.1% 1.3% 0.9% 0.6% 0.5% 0.4% 0.3% 0.3% 0.2% 0.2% 0.2% 0.2%

   
 

SSIM Mean Y:0.9847792 (18.176db)

65.69960

-7.779%

 

encoded 2824 frames, 3.15 fps, 1386.67 kb/s

 

-5.616%; 1,889x

       

VerySlow1387:

encoded 2824 frames, 28.12 fps, 1374.16 kb/s

   
 

consecutive B-frames: 5.8% 11.7% 19.8% 52.3% 5.8% 2.8% 1.0% 0.8% 0.0%

   
 

ref P L0: 59.0% 18.1% 10.7% 4.7% 2.1% 1.4% 1.0% 0.6% 0.5% 0.4% 0.3% 0.3% 0.3% 0.2% 0.2% 0.2%

   
 

SSIM Mean Y:0.9844804 (18.091db)

64.43465

-1.925%

 

encoded 2824 frames, 3.29 fps, 1386.63 kb/s

   
       

PlaceboCRF20:

consecutive B-frames: 5.6% 11.8% 19.0% 52.8% 5.3% 3.6% 1.0% 0.8% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

   
 

ref P L0: 59.6% 18.2% 10.6% 4.3% 2.1% 1.3% 1.0% 0.6% 0.5% 0.4% 0.3% 0.3% 0.2% 0.2% 0.2% 0.1%

   
 

SSIM Mean Y:0.9840883 (17.983db)

62.84684

-4.342%*

 

encoded 2824 frames, 1.34 fps, 1375.98 kb/s

 

-0.771%; 2,351x**

* u odnosu na VerySlowCRF20

** u odnosu na VerySlowCRF20

Diablo3.mkv (720×304, 24fps, 125s)

Preset

Statistika

DSSIM

Brzina, kvalitet, bitrate

Medium600:

encoded 3018 frames, 110.56 fps, 589.04 kb/s

   
 

consecutive B-frames: 18.4% 18.3% 4.5% 58.8%

   
 

ref P L0: 63.6% 14.6% 15.8% 5.5% 0.5%

   
 

SSIM Mean Y:0.9940481 (22.253db)

168.01358

 
 

encoded 3018 frames, 34.16 fps, 600.27 kb/s

   
       

Slow600:

encoded 3018 frames, 82.54 fps, 588.18 kb/s

 

1,339x

 

consecutive B-frames: 24.0% 4.4% 9.6% 61.9%

   
 

ref P L0: 61.9% 15.0% 15.0% 5.8% 1.9% 0.4% 0.0%

   
 

SSIM Mean Y:0.9954531 (23.423db)

219.93006

+30.900%

 

encoded 3018 frames, 23.85 fps, 600.86 kb/s

 

1,432x

       

Slower600:

encoded 3018 frames, 66.40 fps, 588.08 kb/s

 

1,243x

 

consecutive B-frames: 24.0% 4.4% 9.6% 61.9%

   
 

ref P L0: 61.1% 14.7% 14.8% 5.7% 1.6% 0.9% 0.6% 0.4% 0.1% 0.0%

   
 

SSIM Mean Y:0.9956446 (23.610db)

229.60003

+4.397%

 

encoded 3018 frames, 11.20 fps, 602.08 kb/s

 

2,129x

       

VerySlow600:

encoded 3018 frames, 38.48 fps, 587.99 kb/s

 

1,726x

 

consecutive B-frames: 23.7% 3.6% 5.5% 62.4% 0.8% 2.6% 0.0% 1.3% 0.0%

   
 

ref P L0: 59.9% 14.8% 14.9% 5.4% 1.6% 0.8% 0.6% 0.4% 0.3% 0.3% 0.2% 0.2% 0.2% 0.2% 0.2% 0.1%

   
 

SSIM Mean Y:0.9958987 (23.871db)

243.82513

+11.031%

 

encoded 3018 frames, 6.22 fps, 600.48 kb/s

 

1,801x

       

Placebo600:

encoded 3018 frames, 2.32 fps, 596.28 kb/s

 

16,586x

 

consecutive B-frames: 23.8% 3.4% 4.8% 62.7% 1.3% 2.4% 0.2% 1.3% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

   
 

ref P L0: 63.0% 15.5% 11.2% 5.1% 1.7% 0.9% 0.7% 0.4% 0.3% 0.3% 0.2% 0.2% 0.2% 0.1% 0.1% 0.1%

   
 

SSIM Mean Y:0.9958549 (23.825db)

241.24870

-1.057%

 

encoded 3018 frames, 2.49 fps, 598.08 kb/s

 

2,498x

       

MediumCRF20:

consecutive B-frames: 18.0% 19.0% 4.5% 58.6%

   
 

ref P L0: 64.4% 15.5% 14.8% 4.9% 0.4%

   
 

SSIM Mean Y:0.9923579 (21.168db)

130.85408

 
 

encoded 3018 frames, 35.21 fps, 433.49 kb/s

   
       

SlowCRF20:

consecutive B-frames: 23.8% 4.4% 9.6% 62.2%

   
 

ref P L0: 61.9% 15.9% 14.3% 5.3% 2.2% 0.4% 0.0%

   
 

SSIM Mean Y:0.9935497 (21.904db)

155.03155

+18.477%

 

encoded 3018 frames, 23.72 fps, 401.60 kb/s

 

-7.357%; 1,484x

       

SlowerCRF20:

consecutive B-frames: 23.8% 4.4% 9.6% 62.2%

   
 

ref P L0: 61.1% 15.5% 13.8% 5.1% 1.9% 1.1% 0.9% 0.5% 0.1% 0.0%

   
 

SSIM Mean Y:0.9934940 (21.867db)

153.70428

-0.856%

 

encoded 3018 frames, 13.69 fps, 386.22 kb/s

 

-3.830%; 1,733x

       

VerySlowCRF20:

consecutive B-frames: 23.6% 3.4% 4.9% 63.0% 0.7% 3.2% 0.0% 1.3% 0.0%

   
 

ref P L0: 59.7% 15.6% 13.5% 4.9% 1.9% 1.1% 0.8% 0.5% 0.4% 0.3% 0.3% 0.2% 0.2% 0.2% 0.2% 0.2%

   
 

SSIM Mean Y:0.9933775 (21.790db)

151.00038

-1.759%

 

encoded 3018 frames, 7.05 fps, 358.69 kb/s

 

-7.128%; 1,942x

       

VerySlow359:

encoded 3018 frames, 38.75 fps, 353.77 kb/s

   
 

consecutive B-frames: 23.7% 3.6% 5.5% 62.4% 0.8% 2.6% 0.0% 1.3% 0.0%

   
 

ref P L0: 59.8% 15.5% 13.3% 5.0% 1.9% 1.1% 0.9% 0.5% 0.4% 0.3% 0.3% 0.2% 0.2% 0.2% 0.2% 0.2%

   
 

SSIM Mean Y:0.9933724 (21.786db)

150.88418

-0.077%

 

encoded 3018 frames, 7.72 fps, 360.96 kb/s

   
       

PlaceboCRF20:

consecutive B-frames: 23.8% 3.4% 4.8% 62.7% 1.3% 2.4% 0.2% 1.3% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

   
 

ref P L0: 60.0% 15.0% 14.1% 4.9% 1.9% 1.0% 0.8% 0.4% 0.3% 0.3% 0.2% 0.2% 0.2% 0.2% 0.2% 0.1%

   
 

SSIM Mean Y:0.9934188 (21.817db)

151.94797

+0.628% *

 

encoded 3018 frames, 2.62 fps, 360.04 kb/s

 

+0.376%; 2,691x **

* u odnosu na VerySlowCRF20

** u odnosu na VerySlowCRF20

Legenda:

Pozitivan efekat

Negativan efekat

Nepotrebno trošenje mnogo vremena i resursa za dobitak u kvalitetu manji od 1%

Koliko puta duže će vam trajati kompresija u odnosu na prethodni preset

1. Korišćena je komandna linija –preset xxx –pass 1/2 –bitrate 600 –tune ssim –ssim kod dvoprolazne kompresije

2. Korišćena je komandna linija –preset xxx –crf 20 –tune ssim –ssim kod CRF kompresije

3. Preset VerySlow1387 i preset VerySlow359 su dvoprolazni i koriste bitrejt dobijen korišćenjem preseta VerySlowCRF20 da bi se videla efikasnost dvoprolazne kompresije u odnosu na CRF.

4. Kod dvoprolaznih preset-a u prvom redu je data brzina pri prvom prolazu izražena u FPS (frames per second) a u četvrtom redu brzina pri drugom prolazu. Imajte na umu obe brzine ako koristite dvoprolaznu kompresiju.

5. DSSIM je mera izvedena iz SSIM mere I izračunava se kao 1/(1-SSIM). DSSIM nam omogućava da direktno uporedimo ove dve vrednosti jer odnos dve DSSIM vrednosti (DSSIM1/DSSIM0)*100 predstavlja % poboljšanja ili pogoršanja u kvalitetu.

6. SSIM, pa samim tim I DSSIM.,kao mera kvaliteta nije u potpunoj u korelaciji sa subjektivnom vizuelnom ocenom kvaliteta. Što će reći, nekada će video sa nešto nižom SSIM vrednošću vizuelno izgledati malo bolje u odnosu na video sa malo višom SSIM vrednošću.

Ali, pošto sam pri kompresiji svakog video klipa naložio enkoderu da koristi podešavanja koja povećavaju SSIM vrednost (–tune ssim), nijedan od klipova nije “oštećen” po tom pitanju pa bi, u manjoj ili većoj meri brojevi trebali da odražavaju i odnos u vizuelnom smislu.

Zaključak:

• Dobitak u kvalitetu ili smanjenju izlaznog fajla pri korišćenju sporijih preset-a nisu srazmerno proporcionalni vremenu koje oni zahtevaju da bi obavili kompresiju.

• Dobitak u kvalitetu ili u veličini fajla kod sporijih preset-a nije toliko izražen kao razlika između preset-a Medium i Slow.

• Razlika u kvalitetu između preset-a VerySlow i Placebo je minorna a često i na štetu preset-a Placebo koji je višestruko sporiji od preset-a VerySlow.

• Poređenjem preset-a VerySlowCRF20 sa VerySlow1387 i VerySlowCRF20 sa VerySlow359 dolazimo do zaključka da CRF mod daje za nijansu bolji rezultat u odnosu na dvoprolaznu kompresiju pri istom bitrate-u i istim opcijama. Sa stanovišta kvaliteta nema potrebe koristiti dvoprolaznu kompresiju.

• Broj uzastopnih B-frejmova kod ova dva test klipa pokazuje da je više od 5-6 uzastopnih B-frejmova nepotrebno i da je jedini efekat višestruko sporija kompresija a dobitak u kvalitetu zanemarljiv. Pojedini hardverski plejeri ne rade dobro sa velikim brojem B-frejmova.

• Broj referentnih frejmova kod ova dva test klipa pokazuje da je 5-6 referentnih frejmova sasvim dovoljno. Sve preko toga usporava kompresiju zarad dobitka u kvalitetu u iznosu od par promila. Pojedini hardverski plejeri ne rade dobro sa velikim brojem referentnih frejmova.

• Ako uporedimo bitrejt i SSIM vrednosti kod CRF preset-a možemo sa sigurnošću zaključiti da, pri istom CRF-u i izmenjenim ostalim parametrima (preset znači skup predefinisanih parametara, te različiti preset-i sadrže različite parametre) kvalitet izlaznog fajla nije konstantan i da može biti veći ili manji od prethodnog preset-a.

• To znači da korišćenje sporijeg preset-a pri istoj CRF vrednosti može dovesti do sledeća tri slučaja:

1. dobićete veći kvalitet i veći fajl,

2. dobićete veći kvalitet i manji fajl,

3. dobićete manji kvalitet i manji fajl.

• Ovo testiranje je rađeno na AMD Athlon X2 4000+ @2,1GHz procesoru sa 1GB RAM memorije. Budući da opcija –b-adapt 2 koju koriste svi preseti nakon preset-a Medium nije multitridovana, tj. izvršava se samo na jednom jezgru, razlika u brzini kompresije može biti i veća pri korišćenju sporijih preset-a na trojezgarnim i četvorojezgarnim procesorima. Ovo je naročito izraženo kod korišćenja velikog broja uzastopnih B-frejmova. Pošto većina video materijala nema mnogo koristi ako koristite više od 5-7 B-frejmova, osim možda crtaća, korišćenjem 16 uzastopnih B-fremova ćete drastično usporiti kompresiju bez vidljivih dobitaka u kvalitetu.

Par reči o test klipovima:

Klip Ja sam legenda je isečak iz istoimenog filma. Sadrži scenu sa početka filma kada Vil Smit sa psom u kolima juri srne/jelene pokušavajući da ulovi neku životinju. Film Grain gotovo da ne postoji a celokupna scena je dinamična jer većim delom prikazuje jurnjavu.

Klip Diablo je trejler za igru Diablo 3 i rađen je kompjuterski (CGI). Sadrži par potpuno tamnih scena, prve dve trećine klipa nemaju brze i nagle pokrete dok je poslednja trećina izuzetno dinamična sa fleševima.

Ostavite odgovor

Popunite detalje ispod ili pritisnite na ikonicu da biste se prijavili:

WordPress.com logo

Komentarišet koristeći svoj WordPress.com nalog. Odjavite se /  Promeni )

Slika na Tviteru

Komentarišet koristeći svoj Twitter nalog. Odjavite se /  Promeni )

Fejsbukova fotografija

Komentarišet koristeći svoj Facebook nalog. Odjavite se /  Promeni )

Povezivanje sa %s