Tutorijali

StaxRip: DVD u MKV(x264/aac)

StaxRip je GUI (Graphical User Interface) koji objedinjuje brojne alate, najčešće vrhunskog kvaliteta, vezane za audio i video kompresiju i dekompresiju. Ovde govorim o x264, NeroAAC, Vorbis, i LAME enkoderu, DGMPGDec, DGAVCDec i FFMS dekoderu i BeSweet i EAC3to, programima za audio normalizaciju i kompresiju. U daljem tekstu ću pokušati da što jednostavnije objasnim kako da konvertujete DVD video u visokokvalitetni MKV format koristeći x264 za kompresiju video strima i NeroAAC za kompresiju audio strima, kao i integraciju titlova u MKV fajl.

Potreban softver:

Da bismo uspešno izveli ovaj poduhvat biće nam potreban odgovarajući softver. U našem slučaju to je:

DVDFab HD Decrypter

StaxRip

NET.Framework 3.5 SP1

Postupak – ukratko

Ceo proces konverzije DVD video fajla u MKV možemo obaviti u 5 koraka:

  1. Instalacija programa
  2. Kopiranje DVD filma sa DVD diska na HDD
  3. Učitavanje kopiranog filma u StaxRip
  4. Podešavanje StaxRip-a
  5. Proces konverzije

    Pročitajte više „StaxRip: DVD u MKV(x264/aac)“